CleverCoach

Przeznaczenie systemu

CleverCoach to system przeznaczony dla trenerów, analityków drużyn oraz wszystkich pracujących z zespołem i zawodnikami od strony treningu. Dzięki wykorzystaniu systemu, możliwy jest nie tylko szybki dostęp do wielu szczegółowych informacji, ale również wykonywanie analiz, czy przegląd danych statystycznych w ujęciach niemożliwych do uzyskania bez wykorzystania techniki komputerowej.

Dlaczego statystyki i analizy

Statystyki nie mają duszy. Ale ich celem jest dostarczanie informacji, suchych faktów, są narzędziem, które w rękach sprawnego trenera może stać się nieodzownym elementem podejmowania decyzji. Informacje statystyczne są obecne w sporcie już od dawna. Najbardziej rozwinięte ligi posiadają rozbudowane systemu statystyczne i nikt nie wyobraża sobie codziennej pracy bez takich narzędzi (liga angielska, hiszpańska, NHL).


Coś więcej niż statystyki

CleverCoach to więcej niż suche tabele statystyczne.


Praca własna z materiałem video
System pozwala na sprawną pracę z nagraniem video spotkania, w celu szybkiego przeglądu spotkania, odszukania i podglądu video najważniejszych lub zaznaczonych akcji w spotkaniu.
Przykład: wyświetlenie dla danego spotkania listy wszystkich fragmentów stałych typu rzut rożny w celu przeglądania nagrania video tych fragmentów spotkania.

Flagi i własne opisy
System posiada możliwość oznaczenia zagrań własnymi flagami, jako istotne, charakterystyczne zdarzenia w celu późniejszej analizy czy przedstawienia zawodnikom (np. oznaczenie zagrania jako „100 % sytuacja”, lub „błąd ustawienia”). Po dłuższym czasie, takie zdarzenia i własne opisy zagrań, mogą stanowić cenne źródło informacji o zachowaniu zawodników czy omawianiu konkretnych sytuacji na boisku.

Analizy
Systematyczne korzystanie z systemu, daje coś czego nie da się pokazać po jednym czy dwóch spotkaniach – analizę cech w czasie. System pokazuje jak zmieniały się wybrane cechy zawodnika / drużyny w dłuższym okresie czasu, widać, czy mamy postęp, pogorszenie czy stabilność. Można zestawiać ze sobą kilka wybranych cech i porównywać je jednocześnie. Cechy to umowne pojęcie oznaczające różne dane statystyczne z systemu, jak np.: liczba kilometrów na mecz, skuteczność przyjęcia podań, liczba strzałów, liczba kontaktów, celność podań długich górą, ilość strat piłki, ilość podań na połowie przeciwnika itd.

Oś czasu i własne strategie

System umożliwia wykonywanie przy spotkaniach własnych notatek tzw. „notatki trenera”. Dzięki temu wraz z podglądem na osi czasu wybranych cech, można analizować różne własne strategie związane z prowadzeniem drużyny.


Przykłady
Strategia zmiany ustawienia
W danym spotkaniu trener zmienia dotychczasowe ustawienie, rejestruje ten fakt przy spotkaniu. Po meczu analizuje jak na tle innych spotkań drużyny, wyglądają wybrane cechy, np.: czy zwiększyła się skuteczność podań, jak wyglądała skuteczność zagrań w wybranych sektorach boiska.
Strategia realizacji zadań indywidualnych
Analizy cech umożliwiają wyznaczanie konkretnych zadań dla zawodników w celu podnoszenia ich możliwości, i kontrolę skuteczności ich realizacji w dłuższym czasie. Przykładowo wyznaczamy zawodnikowi zadanie poprawy gry piłką górą, notujemy przy ostatnim spotkaniu, że takie zostało wyznaczone długofalowe zadanie. Po jakimś czasie wykonując podgląd analizy cechy: podania górą dla danego zawodnika widzimy, czy od momentu wyznaczenia zadania nastąpiła poprawa.
Strategia zachowania zawodników w wybranych sytuacjach
Trener wyznacza od pewnego spotkania inny sposób wykonywania stałych fragmentów – np. rzutów rożnych. Dzięki odpowiednim statystykom wybranych cech np. skuteczność wraz z określeniem czasu wprowadzenia zmian, można szybko stwierdzić jak wpłynęła zmiana na ten element gry drużyny.

 

Log in or Sign up